• background image
    Добре дошли в проекта CoLED!
    Среда за съвместно обучение в сферата на инженерните науки

МАТЕРИАЛИ ЗА COLED ПРОЕКТА


CoLED актуална информация за проекта

Вижте първоначалния CoLED информационен лист, за да научите повече за проекта

CoLED брошура на проекта

Вижте официалната брошура на проекта CoLED с описание на дейностите по проекта и очакваните резултати

Първи информационен бюлетин за проекта

Преглед на напредъка на изпълнението на CoLED през първия 6-месечен период

Втори информационен бюлетин

Преглед на напредъка на изпълнението на CoLED през първия шестмесечен период

Трети информационен бюлетин

Вижте напредъка в изпълнението на CoLED през месеци 13 - 18

CoLED финална брошура

Вижте финалните резултати от проект CoLED


РЕЗУЛТАТИ ОТ COLED

Методология на преподаването на CoLED

Разработената методология за преподаване на CoLED, предоставяща конкретна информация за реалните нужди, изисквания и предпочитания на целевите групи, е създадена с методологичен подход, за да насочи потребителите как да използват платформата CoLED и учебните материали, включително организация на обучение, групово решаване на проблеми и определяне на казуси.

CoLED Наръчник

Кратко обобщено описание на функционалностите на портала и разработените учебни материали. Насоките имат функцията и на разпространител, маркетингова стратегия за привличане вниманието на аудиторията към курса.

CoLED Платформа за съвместно обучение

Иновативна платформа за информационни и комуникационни технологии (ИКТ платформа), подпомагаща съвместното обучение, груповите взаимодействия, игрален подходи към обучението (постиженията), груповата комуникация, оценката на екипни задачи и проекти, груповите дискусии, идентифицирането на активността на потребителите (системи за достъп - logs system) и др.

CoLED Обучение за автоматизация в производството

Практически ориентирани, преносими и реконструирани ресурси за обучение и оценка, подходящи за хора, които се интересуват от представяне на решения за автоматизация и роботика.